Biała lilia na czarnym tle

Panu Grzegorzowi Brożyńskiemu

Dyrektorowi

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Wójt Gminy z Pracownikami Urzędu Gminy Sędziejowice
i Kierownikami jednostek gminnych

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Sędziejowice oraz Sołtysi