Łąka i budynek gospodarczy na tle lasu.

Ponownie ruszają gminne dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Sędziejowice przyjęła uchwałę pozwalającą na pozyskanie nawet 5000 zł gminnego wsparcia.

Wnioski, na załączonym formularzu, można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30
Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.
Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 5.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Treść ogłoszenia[ ]63 kB2022-05-16 11:58
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Wzór sprawozdania[ ]12 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek[ ]21 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (XLI.323.22.pdf)Regulamin[ ]288 kB2022-05-16 11:59
Fragment pierwszej strony biuletynu

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Sędziejowice już jest dostępny. Wersja papierowa bezpłatnego wydawnictwa do odbioru w Urzędzie Gminy Sędziejowice, a w okresie Świąt Wielkanocnych także w kościołach na terenie gminny. Wersja elektroniczna do pobrania w załączniku poniżej.  

Załączniki:
Pobierz plik (kwiecien_2022_www.pdf)Biuletyn kwiecień 2022[ ]1190 kB2022-04-13 10:37
Grupa bawiących się dzieci

Pierwsze spotkanie w ramach „Ferii na plus” za nami. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach były gry, animacje, zajęcia plastyczne, poczęstunek i dużo dobrej zabawy. Kolejne spotkanie w najbliższy poniedziałek w sali OSP w Brzeskach.

„Ferie na plus” to inicjatywa, w ramach której odbędzie się łącznie pięć feryjnych spotkań z atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców Gminy Sędziejowice. W drugim tygodniu ferii spotkania odbywać się będą codziennie od poniedziałku do czwartku:

21.02 – Brzeski, strażnica OSP

22.02 – Kustrzyce, świetlica wiejska

23.02 – Kozuby, sala wiejska

24.02 – Grabno, strażnica OSP

Początek zajęć o 15:00. Udział nieodpłatny.

„Ferie na plus” organizuje Stowarzyszenie Sędziejowice na plus przy współpracy z 1 Sędziejowicką Drużyną Harcerek "Łąka" im. Hm. Zofii Florczak, pod patronatem Senatora Macieja Łuczaka i Dariusza Cieślaka, Wójta Gminy Sędziejowice przy wsparciu Powiatu Łaskiego.