Świetlica w Woli Wężykowej i strażnice OSP w Grabi i Marzeninie

Wójt Gminy Sędziejowice podpisał umowę na „Rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z firmą Defero Sp. z o.o. z Sieradza. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja trzech ważnych dla naszej społeczności lokalnej obiektów.

Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 9 mln zł. Jej zakres jest bardzo szeroki. Modernizacja obejmie świetlicę wiejską w Woli Wężykowej oraz strażnice OSP w Grabi i Marzeninie. Ten ostatni obiekt to największe wyzwanie. Strażnica w Marzeninie powiększy się o dodatkowe skrzydło.

Zakres prac w Świetlicy w Woli Wężykowej to, m.in. roboty murowe, tynki, malowania, układanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcje drewniane, izolacje termiczne oraz pokrycia dachowe, czy ocieplenie ścian.

W strażnicy OSP w Grabi przewidziana jest m.in. przebudowa wewnętrzna budynku, utworzenie kotłowni, modernizacja sanitariatów i klatki schodowej, budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej, rozbiórka i odbudowa balkonu, izolacja ścian zewnętrznych, oraz prace wykończeniowe.

Siedziba OSP w Marzeninie to najpoważniejsze prace. Tutaj planowana jest dobudowa nowego skrzydła, przebudowa istniejącego obiektu, wyburzenie istniejącej klatki schodowej, modernizacja instalacji kanalizacyjnej, rozbiórka budynku gospodarczego i kompleksowa przebudowa wnętrza.

Prace mają zakończyć się w ciągu 17 miesięcy. Koszt całej inwestycji wyniesie 8 888 000,00 zł, przy wkładzie gminy wynoszącym zaledwie 880 800,00 zł i jest realizowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

biegacze

W najbliższą niedzielę kolejne sportowe wydarzenie w naszej gminie. Tym razem Bieg Śladami Powstańców 1863 r., na który wpisało się już ponad 200 zawodników.

Będzie okazja do kibicowania, ale musimy się też przygotować na utrudnienia w ruchu.

Centrum Sędziejowic, Sędziejowice Kolonia, Grabia, Brody - tamtędy przebiegną zawodnicy. Utrudnienia od godz. 11:30 (start biegu na 5km) do około godz. 14:10 (przewidywane zakończenie biegu na 10km).

Mapka 5km

Mapka 10km

Poczty sztandarowe gminnych OSP

Corocznie 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Szczególnie w gminach wiejskich, gdzie etos służby druhów ochotników jest niezmiennie kultywowany, Dzień Strażaka to uroczysta okazja podziękowania tym, którzy przez ostatnie 12 miesięcy wyróżniali się w służbie.

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka zorganizowała jednostka OSP w Brzeskach. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu nowo wyremontowanej siedziby. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę, a na podkreślenie zasługuje fakt, że większość prac wykonali samodzielnie druhowie jednostki.

Święto jest okazją do wręczenia odznaczeń, które w tym roku przypadły nie tylko czynnie działającym strażakom, ale też osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się na rzecz pożarnictwa w gminie Sędziejowice.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego" otrzymali Maciej Łuczak, senator IX i X kadencji oraz Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

„Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali:

Sławomir Urbania z OSP Brzeski (złoty),

Robert Ciapciński z OSP Grabia (srebrny),

Adam Jachacz z OSP Brzeski (srebrny),

Kamil Kujawin z OSP Brzeski (brązowy)

Mateusz Pietrzak z OSP Brzeski (brązowy)

Marian Błoński z OSP Brzeski (brązowy)

Marek Gabrysiak z OSP Brzeski (brązowy).

 

Ponadto za Wysługę Lat wyróżnieni zostali:

Sławomir Urbaniak (40 lat),

Cezary Pietrzak (35 lat),

Dariusz Sobczak (30 lat),

Mariusz Okoń (25 lat),

Piotr Tkacz (20 lat).

Gminny dzień Strażaka 1

Gminny dzień Strażaka 2

Gminny dzień Strażaka 4

Gminny dzień Strażaka 5

Gminny dzień Strażaka 7

Gminny dzień Strażaka 8

Gminny dzień Strażaka 9

Gminny dzień Strażaka 10

Gminny dzień Strażaka 11