Grafika CEEB

Został już tylko miesiąc na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno zamieszkałego, jak i niezamieszkałego, w którym znajduje się źródło ogrzewania. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym.

 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ww. ustawy.


Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki:
Pobierz plik (CEEB w pigułce_Sedziejowice.jpg)CEEB w pigułce[ ]924 kB2022-05-31 06:31
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2022-05-31 06:27
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[ ]234 kB2022-05-31 06:27
Łąka i budynek gospodarczy na tle lasu.

Ponownie ruszają gminne dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Sędziejowice przyjęła uchwałę pozwalającą na pozyskanie nawet 5000 zł gminnego wsparcia.

Wnioski, na załączonym formularzu, można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30
Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.
Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 5.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Treść ogłoszenia[ ]63 kB2022-05-16 11:58
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Wzór sprawozdania[ ]12 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek[ ]21 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (XLI.323.22.pdf)Regulamin[ ]288 kB2022-05-16 11:59
Fragment pierwszej strony biuletynu

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Sędziejowice już jest dostępny. Wersja papierowa bezpłatnego wydawnictwa do odbioru w Urzędzie Gminy Sędziejowice, a w okresie Świąt Wielkanocnych także w kościołach na terenie gminny. Wersja elektroniczna do pobrania w załączniku poniżej.  

Załączniki:
Pobierz plik (kwiecien_2022_www.pdf)Biuletyn kwiecień 2022[ ]1190 kB2022-04-13 10:37