ŚDSŚDS w Sędziejowicach oferuje różnorodność zajęć jak i uczestnictwo w imprezach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Kładą nacisk na wzajemną życzliwość oraz szacunek do innych.

 

 

 

ŚDS FOLDER 1

ŚDS FOLDER 2

ŚDS PLAKAT 1