herb2Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach posiada jeszcze wolne miejsca i prowadzi nabór osób chcących korzystać z oferty ośrodka wsparcia.

Zainteresowane osoby muszą mieć skończone 18 lat, a ponadto orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach zapewnia: bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników, poradnictwo psychologiczne i socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego, wycieczki, wyjazdy oraz możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi.

Osoby zainteresowane ofertą ŚDS w Sędziejowicach dla siebie lub swoich bliskich mogą kontaktować się z ŚDS pod nr tel. 43-677-15-86 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.