Pomoc społeczna

Grafika "Dodatek osłonowy"

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Świadczenie ma za zadanie wspomóc osoby o niskich dochodach i rekompensować koszty wysokiej inflacji. Wnioski można składać osobiście, w GOPS Sędziejowice ul. Wieluńska 7 lub przez Internet.


Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli będzie zmniejszany o kwotę, o jaką dochód przekracza wskazany limit. Minimalne wypłacane jest świadczenie wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Złożenie wniosku przez Internet wymaga opatrzenia go elektronicznym podpisem zaufanym i skorzystania z platformy ePUAP. instrukcja

Więcej na http://gopssedziejowice.pl/, tel 43 677 15 81

 

Załączniki:
Pobierz plik (NOWY WNIOSEK DOD OSŁONOWY 2024-1.odt)Wzór wniosku[ ]52 kB2024-01-30 09:53
Osoba pomagająca niewidomej kobiecie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.


Uczestnikami w/w Programu mogą być następujące osoby:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do dnia 11.09.2023r.


Wypełnioną kartę zgłoszeniową (wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:
• złożenie wniosku w siedzibie budynku
• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• ePUAP

Treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Tekst: GOPS w Sędziejowicach

Monety 1 zł i 2 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, że wniosek o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny można składać od 1 lipca 2023 r.

Wnioski można składać przez Internet jako e-wniosek za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia” (mrips.gov.pl), systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany. A od 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej w siedzibie Ośrodka lub listownie.

Wniosek o świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny - do pobrania ze strony Ministerstwa Rodzin i Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

*Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.
*Nie zapomnij podpisać wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numerem tel. 43-677-15-81 lub email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, że od 1 do 15 września wniosek można złożyć przez Internet e-wniosek: za pośrednictwem ePUAP lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

https://epuap.login.gov.pl/


* Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.
* Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numerem tel. 43-677-15-81 lub email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezenty świąteczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oraz Wójt Gminy Sędziejowice informują, iż w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia organizowana jest zbiórka produktów spożywczych, przemysłowych, artykułów higienicznych oraz nowej odzieży dla osób starszych, najuboższych, chorych i samotnych, mieszkających na terenie gminy Sędziejowice.

Licząc na Państwa pomoc i życzliwość chcielibyśmy obdarować osoby najbardziej potrzebujące, aby w ten sposób umilić im magiczny czas oczekiwania na narodziny Chrystusa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia, poprzez przekazanie wymienionych powyżej artykułów do GOPS w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, pok. nr 2, w terminie do 14 grudnia 2022 r.

Będziemy ogromnie wdzięczni za pozytywny odbiór naszej akcji niesienia dobra drugiemu człowiekowi.