Łąka i budynek gospodarczy na tle lasu.

Do końca października wydłużony został termin składania wniosków o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Sędziejowice oferuje do pozyskania nawet 5000 zł wsparcia.

Wnioski, na załączonym formularzu, można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30
Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.
Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 5.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Sprawozdanie końcowe.odt[ ]12 kB2022-10-17 08:22
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji.odt[ ]21 kB2022-10-17 08:22
Pobierz plik (XLI.323.22.pdf)Uchwała[ ]288 kB2022-10-17 08:23