Jeleniowaty

W dniu 6 lipca 2024 r. mija ustawowy termin na oznakowanie zwierząt z gatunku Jeleniowate/Wielbłądowate i zgłoszenia ich do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

„Wielbłądowate” lub „zwierzę wielbłądowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny wielbłądowatych, tj. wielbłąd, lama, wikunia, alpaki.
„Jeleniowate” lub „zwierzę jeleniowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny jeleniowatych, tj. jelenie, sarny, daniele, łosie i inne.

Po tym terminie utrzymywanie zwierząt wielbłądowatych/jeleniowatych nieoznakowanych lub oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.(Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t. j.).W przypadku posiadaczy zwierząt nie stosujących się do obowiązków wnikających z przepisów ustawy, może zostać zastosowana kara grzywny w postaci mandatu karnego nakładanego przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 t. j.), zaś gdy podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wnikliwej oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może jako ostateczną sankcję nakazać w drodze decyzji zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.

Zgłoszenie oznakowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przydziela pulę numerów;
-na wniosek posiadacza bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy lub kozy kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta;
-posiadacz zamawia identyfikatory u dostawcy z listy dostępnej na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych;
-zgłoszenie oznakowania danego zwierzęcia ze wskazaniem użytego rodzaju identyfikatora + ewentualnie jego lokalizację (dla transpondera/ tatuażu).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja-dla-posiadaczy-zwierzat-z-gatunku-Jeleniowate-wielbladowate (2).pdf)Środki identyfikacji dla wielbłądowatych/jeleniowatych[ ]84 kB2024-03-22 08:59