Rolnictwo

logo izba rolniczRada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 marca 2020 r. /piątek/ o godz. 9:00 w siedzibie budynku Urzędu Gminy Buczek (ul. Główna 20, 98-113 Buczek).

Szkolenie dotyczyć będzie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego tzw. "SZKOLENIE CHEMICZNE".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawa o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia chemicznego.

UWAGA! Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 510 474 871.

nawodnienie1Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).