Dom pośród łąk.

W kasie gminy nadal są pieniądze na dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego termin naboru wniosków został przedłużony do 31 sierpnia. Nadal jest szansa na pozyskanie do 4000 zł gminnego wsparcia.

Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 4.000,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf)Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf[ ]246 kB2021-07-07 06:15
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Sprawozdanie końcowe.odt[ ]13 kB2021-07-07 06:15
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji.odt[ ]21 kB2021-07-07 06:15