Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zachęca do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.


Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie
w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.


We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa.
W przypadku rozliczeń na deklaracji PIT-37, w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i naniesienie ewentualnych zmian wynikających, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1.5% podatku.


Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, musi samodzielnie uzupełni dane dotyczące:
• przychodów,
• kosztów uzyskania przychodów,
• składek na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• ulg i odliczeń.

Jak się zalogować
Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

Ważne!
Podatnik, zobowiązany do rocznego rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38, może odrzucić przygotowane przez nas zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ono automatycznie zaakceptowane z upływem ustawowego terminu na złożenie rocznego rozliczenia w podatku. W przypadku przedsiębiorców jest inaczej. Muszą oni uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.