Ogłoszenia i komunikaty

trashInformujemy, że po wielu sugestiach i prośbach mieszkańców, wydłużamy o tydzień termin przyjmowania deklaracji udziału w akcji pn. „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice” do 5 czerwca br.

Termin akcji sprzątania nie ulega zmianie i odbędzie się ona w dniach 1 – 14 czerwca br. w sołectwach Gminy Sędziejowice. Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy deklaracje będą mogli przeprowadzać swoje akcje sprzątania zgodnie z podanym terminem.

Akcja ma na celu promowanie proekologicznych postaw oraz inicjowanie działań, dzięki którym zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców. Udział w akcji może wziąć każde sołectwo. Dla najlepszych sołectw, które zbiorą największą ilość śmieci, przewidziane są nagrody finansowe w postaci bonów na dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez sołectwa.

W załączniku formularz zgłoszeniowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgloszeniowy.pdf)Formularz zgloszeniowy.pdf[ ]244 kB2020-05-29 09:32

DSCF8350W drodze przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach nowym kierownikiem jednostki został pan Wit Leśniewicz, który rozpocznie pełnienie swojej funkcji z dniem 1 czerwca br. W przeszłości dziennikarz prasy, radia i telewizji.

Pani Beata Magdziak po blisko 10 latach sprawowania funkcji dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, z końcem kwietnia br. udała się do nowej pracy.

Nowym dyrektorem sędziejowickiej książnicy został Wit Leśniewicz, absolwent Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ukończył studia na kierunku filologia polska, ze specjalnością dziennikarską. Przez ponad 20 lat związany z mediami w naszym regionie. Głównie z prasą, ale współpracował też z radiem i telewizją. Od roku 2004 etatowy dziennikarz redakcji terenowej Dziennika Łódzkiego, zajmujący się – z niewielkimi przerwami – głównie tematami z terenu powiatu łaskiego, w tym gminy Sędziejowice. Wiele z jego tekstów dotyczyło także wydarzeń kulturalnych. 
W tym czasie współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami w regionie, w tym z placówkami kultury. Uczestniczył w realizacji licznych projektów, także tych przygotowywanych przez biblioteki. Na łamach prasy nagłaśniał wiele inicjatyw lokalnych, w tym również tych związanych z kulturą, popularyzacją regionu 
i promocją czytelnictwa.


Mieszka w Sieradzu, ma 48 lat, żonę Karolinę i córkę Jovankę. Jego zainteresowania to literatura, regionalistyka i bohemistyka.

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, w dniach 25 i 26 maja /poniedziałek i wtorek/, mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody w godzinach 8:00-14:00 w miejscowościach Stare i Nowe Kozuby.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

bankUprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Sędziejowice.

 

 

 

Nowy numer rachunku:

LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI,
ODDZIAŁ W SĘDZIEJOWICACH

Nr 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240

Na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących:

- podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych
- opłaty skarbowej
- najmów i dzierżaw

Również z dniem 1 czerwca 2020 roku ulegają zmianie indywidualne rachunki bankowe dotyczące opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rachunki zostały przekazane w zawiadomieniach.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku wadia za udział w przetargach należy wpłacać na numer:
67 9279 0007 0050 3413 2000 0320