Ogłoszenia i komunikaty

prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8:00 - 16:00 dla miejscowości Dobra i Kamostek w dniach:

- 19 maja /wtorek/ (OBWÓD NR 2 kierunek - Sycanów, Kamostek)
- 20 maja /środa/ (OBWÓD NR 2 kierunek - Sycanów, Kamostek)
- 21 maja /czwartek/ (DP od rozjazdu z m. Pruszków w stronę Sędziejowic i wzdłuż działki 105 - Kamostek)
- 22 maja /piątek/ (DP od rozjazdu z m. Pruszków w stronę Sędziejowic i wzdłuż działki 105 - Kamostek)
- 25 maja /poniedziałek/ (Dobra - wzdłuż działki nr 506)
- 26 maja /wtorek/ (OBWÓD NR 1 kierunek - Kamostek w stronę drogi Widawa - Łask)

Przyczyną przerw w dostawie energii elektrycznej są prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych. Ze względu na czynniki zewnętrzne, czas wyłączenia może ulec zmianie.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

bibliotekaWójt Gminy Sędziejowice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, do zatrudnienia wybrany został Pan Wit Leonid Leśniewicz, zamieszkały: Sieradz.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą niezbędną do prawidłowego realizowania obowiązków na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o wyniku.pdf)ogłoszenie o wyniku.pdf[Pełna treść ogłoszenia.]125 kB2020-05-18 08:17

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Pruszków, w dniu 19 maja br. /wtorek/ mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. od 8:00 do 15:00.

Przepraszamy za mogące wystąpić niedogodności w korzystaniu z wody.

PODATEK 1Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Rada Gminy Sędziejowice w dniu 6 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/141/20 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2730), na mocy której przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, płatnych do dnia:

1) 15 maja 2020 r. - do dnia 15 sierpnia 2020 r.;
2) 15 czerwca 2020 r. - do dnia 15 września 2020 r.

Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, jest złożenie przez przedsiębiorcę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały dostępny poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf[ ]191 kB2020-05-11 12:28