Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego. W życie weszła ustawa, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby uzyskać przedmiotową decyzję należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny.

Dokumenty należy przesłać na podany poniżej adres.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
tel. 42 664 20 48

W zależności od uzyskanej punktacji świadczeniobiorca może liczyć na następującą wysokość świadczenia:
• 635 zł (40 proc. renty socjalnej: 70-74 punkty),
• 953 zł (60 proc. renty socjalnej: 75-79 punktów),
• 1271 zł (80 proc. renty socjalnej: 80-84 punkty),
• 1906 zł (120 proc. renty socjalnej: 85-89 punktów),
• 2859 zł (180 proc. renty socjalnej: 90-94 punkty),
• 3495 zł (220 proc. renty socjalnej: 95-100 punktów).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariuszsamooceny-1703166265.pdf)Kwestionariusz[ ]276 kB2024-02-02 10:21
Pobierz plik (wniosekowydaniedecyzjiustalajacejpoziomwsparcia-1703166218.pdf)wniosek[ ]224 kB2024-02-02 10:21