Grafika CEEB

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.


Kto przeprowadza inwentaryzację budynku?


Inwentaryzację można:
• wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – poniżej instrukcja krok po kroku,
• zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”, 
• wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.


Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:
• mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właściciele,,
• mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
• jest zarządcą budynku.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
• wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła,
• wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową, końcową i pierwotną,
• zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię,
• wielkość emisji CO2 budynku.

Uwaga!
 
W przypadku braku informacji bądź wiedzy istnieje możliwość wstawienia w formularzu inwentaryzacyjnym formuły: brak danych. Wówczas uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku uwzględni uśrednione dane. 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf)ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf[ ]1199 kB2024-01-25 07:10