Tabliczka sołtys

Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Sędziejowice na wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, w Sędziejowicach.

Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Telefon kontaktowy w tej sprawie pod nr. 43 677-11-46

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wydanie-zaswiadczenie-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.odt)Wniosek[ ]7 kB2023-07-04 09:03