Mapa geodezyjna

Wójt Gminy Sędziejowice przy współpracy z Wojewódzki Biurem Geodezji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów.

Spotkanie odbędzie się 14 października o godz. 16.40 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Zaprezentowane zostaną etapy prac scaleniowych oraz korzyści płynące z ich wykonania, w tym:
• korzyści rolniczo-produkcyjne obejmujące poprawę struktury obszarowej gospodarstw poprzez zwiększenie powierzchni działek i redukcję ich liczby,
• likwidację międzysąsiedzkiej szachownicy gruntów,
• poprawę kształtu działek;
• budowę lub modernizację istniejących dróg dojazdu do pól,
• wydzielenie gruntów na cele użyteczności publicznej,
• budowę urządzeń melioracyjnych.

Wskazane zostaną również:
• możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na finansowanie scalania gruntów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027,
• działania niezbędne do podjęcia w celu przeprowadzenia scalania gruntów na terenie wsi w gminie Sędziejowice.