Inauguracja Jubileuszu 100-lecia Publicznej Szkoły Powszechnej
w Marzeninie 18.09.2022 r.

Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom ważnego dla środowiska lokalnego i Gminy Sędziejowice, Jubileuszu 100 - lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie. 1 września 2022 roku minął wiek od kiedy pierwszy uczeń przekroczył próg dostojnej Jubilatki, a jej mury stały się drugim domem dla wielu pokoleń mieszkańców okolicznych sołectw. Wysiłkiem całej społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie, który jest spadkobiercą tej wyjątkowej historii, przygotowano uroczystość, która z pewnością stanie się istotnym elementem dziedzictwa pamięci o ludziach, podejmowanych działaniach i tradycji. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i jest okazją do wspomnień. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych połączył przeszłość z teraźniejszością.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się przemarszem całej społeczności szkolnej, zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców oraz pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach; jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Marzenina, Bilewa, Pruszkowa, Kamostka, Brzesk oraz Grabi, do Kościoła pw. W.N.M.P. w Marzeninie. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz wikariusz Adrian Zimnowłocki. Po nabożeństwie, zgromadzeni w Kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni goście prowadzeni przez Gminną Orkiestrę Dętą „Druh”. udali się na teren boiska szkolnego im. Ks. Andrzeja Susło, by uczestniczyć w dalszej części uroczystości, której kulminacją było odsłonięcie i poświęcenie Pamiątkowych Tablic Jubileuszowych.

Niepowtarzalny klimat wydarzeniu nadały zaprezentowane publiczności w formie tablic dzieje szkoły od roku 1922, wystawa fotografii dokumentująca działalność szkoły od lat 40 -tych XX wieku, listy pracowników szkoły od roku 1922, listy uczniów i absolwentów szkoły od roku 1932.

Na uroczystość przybyli byli pracownicy i absolwenci szkoły oraz goście oficjalni, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Piotr Polak, Paweł Bejda, Paweł Rychlik; w imieniu władz powiatu łaskiego - Pani wicestarosta Teresa Wesołowska oraz radna Pani Barbara Potasiak; Wójt Gminy Sędziejowice Pan Dariusz Cieślak, Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice - Pan Jarosław Bartczak, Sekretarz Gminy Sędziejowice Pan Mirosław Potasiak, radni Gminy Sędziejowice, Komendant Gminny OSP Pan Tomasz Mielczarek, Prezes Gminny OSP Pan Krzysztof Domowicz, prezesi gminnych jednostek OSP, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, uhonorowani tytułem „Przyjaciel Zespołu Szkół w Marzeninie”, sołtysi sołectw Gminy Sędziejowice.

Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują Wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, za okazane wsparcie oraz życzenia.

Panu Wójtowi - Dariuszowi Cieślakowi

Panu Przewodniczącemu Rady Gminy - Jarosławowi Bartczakowi

Pani Lilianie Koseckiej

Panu Danielowi Błońskiemu

Panu Ireneuszowi Omyle

Pani Karolinie Kaszubskiej

Państwu Justynie i Mariuszowi Okoniom

Państwu Ewie i Tomaszowi Perlińskim

Panu Leopoldowi Albertowi

Firmie DAV-PIASKO, Panu Dawidowi Mielczarkowi

Prezesowi Ludowego Banku Spółdzielczego w Zd- Woli - Pani Agnieszce Frank

Panu sołtysowi - Arkadiuszowi Kałuży

Panu Komendantowi Gminnemu OSP - Panu Tomaszowi Mielczarkowi

Druhom z OSP Marzenin z Panem Mariuszem Perlińskim na czele

Panu Wojciechowi Fraszce

Panu Julianowi Bednarkowi

Kierownikowi Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - Panu Michałowi Machale oraz pracownikom GJUK

Hurtowni "Kornik" - Panu Jerzemu Capale

Rodzicom : Barbarze Krysztofiak, Katarzynie Kozakiewicz, Sylwii Wcisłej, Aleksandrze Ulas, Pawłowi Buczkowskiemu, Łukaszowi Marcinkowskiemu, Rafałowi Majchrzakowi, Łukaszowi Szcześniakowi, Robertowi Juszczakowi, Adamowi Lichemu.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tego wydarzenia zarejestrowanego przez Redakcję 8TVR.

 

 Jubileusz 100-lecia szkoły w Marzeninie

 

 

 

Katalog zdjęć z Jubileusz 100-lecia szkoły w Marzeninie : ZDJĘCIA z Jubileuszu 100-lecia szkoły w Marzeninie