Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że 6 października 2022 r. została udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji e-mikrofirma, która jest zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:
• powiązanie istniejącego konta z KSeF,
• wystawianie faktur w KSeF,
• odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofirma znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur i jego zaletach dowiesz się na podatki.gov.pl w zakładce KSeF.