Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że z dniem 1 lipca wejdą w życie przepisy podatkowe w ramach programu „Niskie Podatki”. Podpisana ustawa obniża PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników opodatkowanych wg skali podatkowej, a przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym.


Obniżka stawki podatkowej

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest obniżka stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej stawki z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

W ustawie przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli rozliczyć
w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców będzie to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.


Bez ulgi dla klasy średniej
Znika ulga dla klasy średniej, ale w rozliczeniu rocznym urząd skarbowy wybierze dla podatników korzystniejszą formę rozliczenia, uwzględniając tę ulgę lub zmienione od lipca zasady.


Preferencje dla rodziców
Ustawa zmienia zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i przywraca możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi.

Rośnie też limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko, bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku. Ustawa uznaje również rentę rodzinną za dochód dziecka, który nie podlega doliczeniu do dochodów rodziców.
OPP 1,5 proc.

Podpisana ustawa podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.
„Niskie Podatki” to również m.in.:

• Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

• Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

• Ulga na zabytki w nowym kształcie - wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia
Nowe regulacje rozwiązują  problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę
z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu w sprawie „Niskich Podatków" w dogodny dla siebie sposób:

• On-line
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują centralne webinary. Terminy spotkań, formularz kontaktowy oraz wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki.

• Telefonicznie
Skorzystaj z Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
(+48) 22 330 03 30 (z zagranicy)

• Osobiście
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne 28 czerwca (wtorek) w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83. Eksperci z Izby oraz ZUS będą odpowiadać na pytania w dwóch turach: od 9:30 i od 17:00.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza na „Dzień Otwarty z Niskimi Podatkami”, który zostanie zorganizowany w siedzibie tut. Urzędu w dniach:

29 i 30 czerwca w godzinach 8:00 – 15:00, sala obsługi stanowisko nr 5
Pełniący dyżur pracownicy będą informować o korzystnych zmianach podatkowych jakie wejdą
w życie w dniu 1 lipca.

Informacja przygotowana przez Urząd Skarbowy w Łasku