Grafika - Azbest Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy GrinIS, którzy będą posiadać identyfikatory z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy. Spis odbędzie się bezpośrednio na terenie Państwa posesji a wyroby azbestowe na pokryciach dachowych zostaną zidentyfikowane przy pomocy drona.

 
Inwentaryzacja odbędzie się od 30 maja do 10 czerwca 2022 r.
 
Do spisu przygotuj:
 
• informacje o posiadanych luzem płytach azbestowych - m² lub szt.
 
Przeprowadzenie inwentaryzacji w Gminie Sędziejowice umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii