gops 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach nawiązał współpracę z Caritas Polska, tym samym po raz pierwszy bierze udział w Programie „Na codzienne zakupy”. To już V edycja tego projektu.

Program „Na codzienne zakupy” to inicjatywa Caritas Polska który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki, w okresie 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. Ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie samotności seniorów. Osoba biorąca udział w Programie otrzymuje kartę przedpłaconą, umożliwiającą zapłatę za zakupy produktów dostępnych w sieci sklepów Biedronka oraz zostaje objęta indywidualnym wsparciem wolontariusza.

Łączna wartość darowizny przekazanej uczestnikowi w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.600 zł. Wolontariuszami zostali pracownicy sędziejowickiego GOPS, którzy wyszukali osób najpilniej potrzebujących wsparcia czy pomocy w zrealizowaniu zakupów. Chętnych do wzięcia udziału w programie jest sporo, ale ilość kart jest ograniczona, Caritas Polska przekazał mieszkańcom Parafii Sędziejowice na terenie gminy Sędziejowice 10 kart.

Dzięki programowi „Na codzienne zakupy” można zakupić: artykuły spożywcze tj. nabiał, mięso, owoce, warzywa, cukier, mąka itp. kupić można także kosmetyki do codziennej pielęgnacji, wykluczone są tekstylia, artykułu przemysłowe, alkohol i papierosy.