Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

W załączeniu treść Ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 350_22.pdf)Ogłoszenie o konkursie[ ]299 kB2022-05-16 11:45