Herb Gminy Sędziejowice.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2021

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2022 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są TUTAJ