Piknik Województwa Łódzkiego

W czwartek 28 i piątek 29 lipca parkingi przy Urzędzie Gminy Sędziejowice i Gminnym Ośrodku Zdrowia zostaną czasowo wyłączone z użytku. Na tym terenie w piątek 29 lipca odbędzie się Piknik Województwa Łódzkiego.

Planując wizytę w urzędzie lub ośrodku zdrowia, prosimy wziąć pod uwagę konieczność znalezienia alternatywnego miejsca do zaparkowania samochodu.

 

Mapa terenu

Znak "Objazd"

Od dziś do 30 czerwca planowane jest zamkniecie przejazdu kolejowego między miejscowościami Wrzesiny i Marzenin. Firma ZUE S. A. Prowadzi w tym miejscu prace modernizacyjne linii kolejowej. Kierowcy zmuszeni są użyć objazdów przez miejscowości Swędzieniejewice i Wygiełzów.

Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia, jak przemieszczanie się pojazdów oraz maszyn budowlanych lub chwilowe przebywanie
na drodze robotników. Prosimy o ostrożność. Od lipca droga i przejazd kolejowy mają być już na powrót dostępne jak przed rozpoczęciem prac.

rect7823

Grafika CEEB

Został już tylko miesiąc na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno zamieszkałego, jak i niezamieszkałego, w którym znajduje się źródło ogrzewania. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym.

 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ww. ustawy.


Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki:
Pobierz plik (CEEB w pigułce_Sedziejowice.jpg)CEEB w pigułce[ ]924 kB2022-05-31 06:31
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2022-05-31 06:27
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[ ]234 kB2022-05-31 06:27