Grafika "Dodatek osłonowy"

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Świadczenie ma za zadanie wspomóc osoby o niskich dochodach i rekompensować koszty wysokiej inflacji. Wnioski można składać osobiście, w GOPS Sędziejowice ul. Wieluńska 7 lub przez Internet.


Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli będzie zmniejszany o kwotę, o jaką dochód przekracza wskazany limit. Minimalne wypłacane jest świadczenie wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Złożenie wniosku przez Internet wymaga opatrzenia go elektronicznym podpisem zaufanym i skorzystania z platformy ePUAP. instrukcja

Więcej na http://gopssedziejowice.pl/, tel 43 677 15 81

 

Załączniki:
Pobierz plik (NOWY WNIOSEK DOD OSŁONOWY 2024-1.odt)Wzór wniosku[ ]52 kB2024-01-30 09:53