wyb2Wojewoda Łódzki podjął decyzję o ponownym przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice (zaplanowanych na 19 kwietnia 2020 roku).

Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono 26 kwietnia 2020 r.

Pełna treść zarządzenia.