Wybory

Grafika informująca o dacie wyborów

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę 9 czerwca. W gminie Sędziejowice głosujemy w tych samych lokalach, co w przypadku niedawnych wyborów samorządowych.

W wyborach europejskich, obywatele krajów Unii Europejskiej głosują na swoich przedstawicieli i wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Wraz z przedstawicielami rządów krajów Unii Europejskiej, europosłowie i europosłanki kształtują nowe akty prawne i decydują o prawach, które mają wpływ na wszystkie aspekty życia w całej Unii Europejskiej, od wspierania gospodarki i bezpieczeństwa, po walkę z ubóstwem i ze zmianą klimatu.

Parlament zatwierdza budżet UE i kontroluje to, jak wydawane są pieniądze. Wybiera również przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej, mianuje komisarzy i pociąga ich do odpowiedzialności.

Więcej informacji pod adresem https://elections.europa.eu/pl/how-elections-work/

Wybory na terenie gminy Sędziejowice: https://shorturl.at/PG8fI

wyboryKomunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pojawiającymi się pytaniami zamieszczamy link do komunikatu dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40442

173Wyniki pierwszego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sędziejowice: 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/100303

w kraju:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pl

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/40445

Zrzut ekranu 2020 06 16 o 08.44.30We wtorek /16 czerwca/ upływa termin, do którego chcący w dniu 28 czerwca zagłosować korespondencyjnie powinni zgłosić taki zamiar. Później będą mogły to zrobić jedynie osoby objęte kwarantanną.

Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła na swojej stronie internetowej "Informację o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku".

PKW przypomina, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało któregoś z powyższych wymogów, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie jest objęty obowiązkową kwarantanną, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Z kolei wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.

wyboryZgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sędziejowice 10 czerwca /środa/ do godz. 15.30 oraz podczas dyżuru 12 czerwca /piątek/ w godz. 12.00 – 15.30 (wejście od strony apteki, prosimy dzwonić dzwonkiem przy drzwiach).

Telefon kontaktowy 43 67 711 38.