wyboryInformacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Urząd Gminy Sędziejowice zgodnie ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491
i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niniejszym informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Pomimo, że Urząd Gminy Sędziejowice jest nieczynny dla petentów, pracownicy wykonują swoja pracę. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, przyjęcia zgłoszeń odbywają się poprzez złożenie wniosku w „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przed wejściem do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów, nie wyklucza możliwości przesyłania zgłoszeń tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).