Rolnictwo

Spiszmy się, jak na rolników przystało! Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020

  • Spis jest obowiązkowy
  • dotyczy każdego gospodarstwa rolnego
  • podstawową formą jest samospis internetowy
  • zapewniamy bezpieczeństwo danych

Pamiętaj:

  • Wejdź na stronę spisrolny.gov.pl
  • Uzupełnij e-formularz
  • I spełnij swój obowiązek!

 

PSR2020 Plakat A4 RGB bez spadw 01

azyl2Fundacja AZYL i Wójt Gminy Sędziejowice zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Sędziejowice na bezpłatną akcję sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Akcja finansowana jest w ramach projektu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2020.

Akcja trwać będzie do 30 listopada 2020 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Sędziejowice: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod numerem: 43 677 10 02.

lub bezpośrednio w Fundacji: 691 799 579.

W załączniku znajduje się skierowanie na zabiegi.

azyl

Załączniki:
Pobierz plik (Skierowanie na zabiegi.pdf)Skierowanie na zabiegi.pdf[ ]460 kB2020-08-21 10:06

susza covidOd 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

komisja europejskaJeśli zależy Ci na kształtowaniu polityki w Europie, przyszłości żywności i rolnictwa, wyraź swoją opinię w ankiecie i włącz się w internetowe konsultacje publiczne.

W dniu 22 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich” (pobierz) otwierając formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Należy mieć na uwadze, że efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą też mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Istotne jest również to, że przez aktywny udział i przekazanie swojej opinii, głos ten będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb w czasie prac i dyskusji prowadzonych w związku z tym dokumentem na forum europejskim.

Zachęcamy Państwa do lektury komunikatu KE (pobierz) oraz włączenia się w proces konsultacji, który obejmuje internetowe konsultacje publiczne pod linkiem na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas.

Ankieta, dostępna w języku polskim, będzie aktywna do 9 września. W polu ankiety można umieścić maks. 4 000 znaków oraz opcjonalnie do wyrażonej opinii można dołączyć plik (mogą to być wyniki badań, czy inne dowody potwierdzające tezy opinii).

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do wypełnienia ankiety, a tym samym do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy.

sciekiOgłoszenie w sprawie naboru wniosków o przekazanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków, Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Kwota dotacji wynosi 4.000,00 zł, przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji (netto) podlegającej dofinansowaniu § 3 ust. 4 “Regulaminu”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (43) 677 10 02.

W załączniku znajduje się wniosek i sprawozdanie.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.pdf)Sprawozdanie końcowe.pdf[ ]183 kB2020-08-17 09:22
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.pdf)Wniosek o udzielenie dotacji.pdf[ ]225 kB2020-08-17 09:22