Rolnictwo

baner komputer dla rodziny 2Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Projekt wniosku - otwórz

Projekt instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

kulinarnyWojewództwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

- Tradycyjna Potrawa Wigilijna
- Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy

Celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie z produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego, tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-bozonarodzeniowy oraz www.lodzkie.ksow.pl

 

Plakat 1

1c0ae2205709722b62e843abc0471a55 LOd 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

baner 5040x2380 allW związku z trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Łodzi przypomina o konieczności udziału w badaniu.

Aby umożliwić Państwu realizację tego obowiązku prosimy o kontakt z pracownikami statystyki publicznej pod numerami:

infolinii: 22 279 99 99 w celu realizacji spisu przez telefon

lub 572 821 537508 639 840.

lub w godzinach 8.00-20.00 z rachmistrzami terenowymi:

571 501 022 Pan Paweł Durkacz dla sołectw: Bilew, Marzenin, Niecenia, Rososza, Wrzesiny, Kustrzyce, Przymiłów, Grabia, Grabia Trzecia, Pruszków.

790 335 908 Pani Aleksandra Balcerowiak dla sołectw: Brzeski, Brody Emilianów, Sędziejowice Kolonia, Sobiepany, Podule, Kozuby Stare i Nowe, Grabica, Grabno, Zamość.

606 335 908 Pan Arkadiusz Balcerowiak dla sołectw: Kamostek, Dobra, Lichawa, Sędziejowice, Żagliny, Osiny, Korczyska, Siedlce, Wola Wężykowa.

Dzwoniąc pod numer 43 840 00 19 możecie Państwo zgłosić chęć bycia spisanym bezpośrednio w Gminie Sędziejowice przez rachmistrza terenowego lub Gminne Biuro Spisowe.

Przypominamy, że za odmowę udziału w Spisie może zostać nałożona kara grzywny.

kwiatyGmina Sędziejowice przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku wspiera lokalnych producentów chryzantem. Kwiaty zakupione przez agencję w ramach akcji mogą trafić nieodpłatnie do Waszych sołectw.

Masz pomysł na ukwiecenie miejsca publicznego w swojej okolicy? Zgłoś się do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą składać sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym OSP i KGW), dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Kwiaty odbierane będą z Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach po zaakceptowaniu wniosku przez Wójta Gminy Sędziejowice.

Wniosek załączony poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK.pdf)WNIOSEK.pdf[ ]190 kB2020-11-05 12:27