Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.

W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
  • wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do - 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wymagane dokumenty: - Wzór wniosku - Tabela do faktur - Oświadczenie PKD + klauzula RODO.

 

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)Obowiązek informacyjny[ ]34 kB2021-02-02 07:01
Pobierz plik (tabele do faktur.doc)Tabele do faktur[ ]56 kB2021-02-02 07:02
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf)Wzór wniosku[ ]1371 kB2021-02-02 07:02