Maszyny rolnicze

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent składa odrębny wniosek.


Limity obowiązujące w II terminie składania wniosków to jest w dniach od 1 sierpnia 2023 r do dnia 31 sierpnia 2023 r przedstawiają się następująco:
- w terminie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego za 2023 r w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła również dotyczy niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.


- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 40 l/1 DJP owiec ,kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. stawka zwrotu podatku wynosi:
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r do 31 stycznia 2023 r na utrzymywane świnie ,owce , kozy
i konie;
- 1,20zł /1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie ,owce, kozy i konie.


W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


W związku z wejściem w życie nowych przepisów powodujących w wielu przypadkach obowiązek złożenia dwóch wniosków prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnie dni sierpnia.


Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub w przypadku hodowli innych zwierząt(kóz, koni, owiec, świń) za okres od 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 lipca 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
4. dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń, owiec, kóz przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r .
5. w odniesieniu do koni zamiast dokumentu wydanego przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
6. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.


Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

 

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf[ ]92 kB2023-08-01 06:48
Pobierz plik (tabele do faktur.pdf)tabele do faktur.pdf[ ]49 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf[ ]648 kB2023-08-01 06:49