baloty

Ruszył nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani odbiorem mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Sędziejowice przystępuje więc do przygotowania wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej na naszym terenie.

Apelujemy więc do rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag z terenu Gminy Sędziejowice, do składania wniosku o odbiór w/w odpadów do 17.02.2023 r. w Urzędzie Gminy. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.


Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu (43) 840 00 19 – Anna Burzyńska.