Obchody jubileuszu były okazją do konferencji poświęconej walorom tego terenu. W wydarzeniu wziął udział Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Zduńskiej Woli, były dobre praktyki w rolnictwie w związku z ochroną przyrody. Wśród gości byli, między innymi, przedstawiciele wszystkich oddziałów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz włodarze samorządów, na terenie których położony jest Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. - Park to jeden z symboli Gminy Sędziejowice. Obejmuje praktycznie jedenaście procent powierzchni całej gminy i stanowi bardzo ważny filar promocji walorów turystycznych naszej małej ojczyzny. Przekłada się to również na dobrą współpracę z zespołem parków krajobrazowych, czy to przy okazji rajdów rowerowych czy spotkań edukacyjnych w szkołach – wylicza Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Park został utworzony w 1989 roku. Łączna powierzchnia wynosi 25 330 ha. Przedmiotem ochrony są doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna. - Budowa parku krajobrazowego to proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Trwa w zmieniającej się rzeczywistości i otoczeniu. To zmiany zewnętrzne, dotyczace przyrody, ale też te wynikające z aktywności człowieka. Na to wszystko musimy reagować – mówił Hieronim Andrzejewski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych WŁ.

Jednym z zaproszonych gości był profesor Uniwersytetu Łódzkiego Jan Teofil Siciński, jeden z twórców Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. - Wówczas w województwie łódzkim istniały dwa parki krajobrazowe, załęczański i przedborski. Zastanawiałem się nad możliwością utworzenia parku na terenie rzek Warty i Widawki, bo ten obszar wydał mi się atrakcyjny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Zaprosiłem kolegów z zoologii i tak zaczęły się prace dokumentacyjne zmierzające do utworzenia parku - wspominał profesor Siciński.

Przypomniał również zaangażowanie ówczesnej dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach w proces tworzenia parku. 1325 ha z całkowitej powierzchni Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki położonych jest na terenie Gminy Sędziejowice. Stanowią to 11% całkowitej powierzchni gminy.

Gminę Sędziejowice oprócz wójta reprezentowali również: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach Beata Magdziak oraz dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Paweł Kałuda.