Logo GOPS

Informujemy, że w dniach 15 -16 marca 2022r. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziejowicach będą wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021.

Pomoc w formie artykułów żywnościowych, wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

Przypominamy, że kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi - 1.707,20 zł, a kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1.320,00 zł.

Żywność będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Tekst: GOPS Sędziejowice