PODATEK 1Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Rada Gminy Sędziejowice w dniu 6 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/141/20 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2730), na mocy której przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, płatnych do dnia:

1) 15 maja 2020 r. - do dnia 15 sierpnia 2020 r.;
2) 15 czerwca 2020 r. - do dnia 15 września 2020 r.

Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, jest złożenie przez przedsiębiorcę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały dostępny poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf[ ]191 kB2020-05-11 12:28