Logo Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Zapraszamy do składania ofert!

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej."

Jeżeli jesteś właścicielem gruntów, który:

- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIZ;

- ma uregulowany stan prawny:

- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

 

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

- w formie tradycyjnej: Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask - elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/Skrytka ESP


Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,

2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki.

3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej. 4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,

5. jeżeli działka objęta jest upul- kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie moze być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask, tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl


Tekst: Nadleśnictwo Kolumna