trashInformujemy, że po wielu sugestiach i prośbach mieszkańców, wydłużamy o tydzień termin przyjmowania deklaracji udziału w akcji pn. „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice” do 5 czerwca br.

Termin akcji sprzątania nie ulega zmianie i odbędzie się ona w dniach 1 – 14 czerwca br. w sołectwach Gminy Sędziejowice. Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy deklaracje będą mogli przeprowadzać swoje akcje sprzątania zgodnie z podanym terminem.

Akcja ma na celu promowanie proekologicznych postaw oraz inicjowanie działań, dzięki którym zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców. Udział w akcji może wziąć każde sołectwo. Dla najlepszych sołectw, które zbiorą największą ilość śmieci, przewidziane są nagrody finansowe w postaci bonów na dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez sołectwa.

W załączniku formularz zgłoszeniowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgloszeniowy.pdf)Formularz zgloszeniowy.pdf[ ]244 kB2020-05-29 09:32