DSCF8350W drodze przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach nowym kierownikiem jednostki został pan Wit Leśniewicz, który rozpocznie pełnienie swojej funkcji z dniem 1 czerwca br. W przeszłości dziennikarz prasy, radia i telewizji.

Pani Beata Magdziak po blisko 10 latach sprawowania funkcji dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, z końcem kwietnia br. udała się do nowej pracy.

Nowym dyrektorem sędziejowickiej książnicy został Wit Leśniewicz, absolwent Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ukończył studia na kierunku filologia polska, ze specjalnością dziennikarską. Przez ponad 20 lat związany z mediami w naszym regionie. Głównie z prasą, ale współpracował też z radiem i telewizją. Od roku 2004 etatowy dziennikarz redakcji terenowej Dziennika Łódzkiego, zajmujący się – z niewielkimi przerwami – głównie tematami z terenu powiatu łaskiego, w tym gminy Sędziejowice. Wiele z jego tekstów dotyczyło także wydarzeń kulturalnych. 
W tym czasie współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami w regionie, w tym z placówkami kultury. Uczestniczył w realizacji licznych projektów, także tych przygotowywanych przez biblioteki. Na łamach prasy nagłaśniał wiele inicjatyw lokalnych, w tym również tych związanych z kulturą, popularyzacją regionu 
i promocją czytelnictwa.


Mieszka w Sieradzu, ma 48 lat, żonę Karolinę i córkę Jovankę. Jego zainteresowania to literatura, regionalistyka i bohemistyka.