bankUprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Sędziejowice.

 

 

 

Nowy numer rachunku:

LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI,
ODDZIAŁ W SĘDZIEJOWICACH

Nr 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240

Na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących:

- podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych
- opłaty skarbowej
- najmów i dzierżaw

Również z dniem 1 czerwca 2020 roku ulegają zmianie indywidualne rachunki bankowe dotyczące opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rachunki zostały przekazane w zawiadomieniach.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku wadia za udział w przetargach należy wpłacać na numer:
67 9279 0007 0050 3413 2000 0320