Orkiestra dęta

Wójt Gminy Sędziejowice wydał zarządzenie przyznające fundusze stowarzyszeniom, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

  1. Dla Stowarzyszenia Muzycznego DRUH na zadanie pn. „(Nie)nastrojona Orkiestra” w kwocie 20 tys. zł.
  2. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 8 tys. zł.
  3. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zadanie pn. „Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP w Grabnie” w kwocie 12 tys. zł.


    Treść zarządzenia w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie_459_23.pdf)Zarządzenie_459_23.pdf[ ]171 kB2023-04-17 08:16