Kalkulator

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza w dniu 14 kwietnia (piątek) w godzinach 10:00 – 11:00 na dyżur pracowników urzędu skarbowego w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. W ramach trwającej akcji PIT za 2022 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Łasku będą pomagać w składaniu zeznań rocznych, wyjaśniać wątpliwości, informować o ulgach podatkowych i możliwości przekazania darowizny w postaci 1,5% na rzecz OPP.


Podatnicy powinni pamiętać, aby wybierając się na dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Łasku zabrać ze sobą kopię zeznania za 2021 r., informacje od płatników za 2022 r. oraz wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (z wyliczonymi kwotami) w celu dokonania odliczeń od dochodu np. ulgi rehabilitacyjnej.

Informacja: Urząd Skarbowy w Łasku