Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że od 13 października br. obowiązują nowe (wyższe) kwoty wolne od podatku. Z korzyścią zmieniła się również skala podatkowa.


Kwoty wolne od podatku po zmianach wynoszą:
• 10 434 zł (zamiast 9 637 zł) w I grupie podatkowej,
• 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,
• 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.

Skala podatkowa:

Na korzyść podatników zmieniła się też skala podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 12 proc. podatku do kwoty 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził już w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł.

Ważne:

Nowe zasady dotyczą darowizn i spadków, dla których obowiązek podatkowy powstał od 13 października – darowizny otrzymane od tego dnia, albo spadki, których nabycie sąd lub notariusz potwierdził po 12 października 2022 r.

Powyższe zmiany wnikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - tj. 13 października 2022 r.