wfosigw logoWójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2020 roku

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice
Całkowita wartość zadania 47 884,80 PLN

Kwota dofinansowana z WFOŚ iGW w Łodzi- dotacja 42 341,00 PLN

Zakres zadania:

1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie w ilości 77,584 Mg
2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie w ilości 25,312 Mg

www.zainwestujwekologie.pl