Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2023 roku

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice
Całkowita wartość zadania 39 179,68 PLN
Kwota dofinansowana z WFOŚ i GW w Łodzi- dotacja 33 317,00 PLN
Udział własny Gminy Sędziejowice: 5 862,68 PLN
Zakres zadania:
1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie
w ilości 75,1040 Mg
2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie
w ilości 5,0400 Mg

www.wfosigw.lodz.pl