logo eu

Zawieszenie działań projektowych

Szanowni Państwo,

celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, Gmina Sędziejowice zawiadamia o zawieszeniu do odwołania działań w ramach projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

mapadotacji gov pl