Przekazanie kluczy do przedszkola

Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach. Placówka działa już od kilku tygodni, jednak dziś nadarzyła się okazja aby otworzyć ją w sposób, na jaki inwestycja zasługuje. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, kuratorium oświaty oraz przedstawiciele ościennych samorządów. 

Ponad trzydzieści lat temu przedszkole w Sędziejowicach przyjęło dzieci w tymczasowej lokalizacji. Budynki przy gminnym stadionie już wtedy odbiegały od ogólnoprzyjętych wyobrażeń o przedszkolu. Przez trzy dekady warunkowo dopuszczany obiekt był miejscem w którym najmłodsi mieszkańcy gminy rozpoczynali swoją przygodę z edukacją.

W 2015 roku udało się wykonać krok rozpoczynający zmiany – powstał projekt techniczny nowoczesnego przedszkola, na jakie od dawna zasługiwały dzieci z Gminy Sędziejowice.
W marcu 2020 roku gmina zawarła umowę z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. ze Skierniewic na budowę i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej 1595,76 metrów kwadratowych.

IMG 4373

Inwestycja kosztująca ponad 13 milionów złotych to nowoczesny, energooszczędny budynek z salami dla 150 dzieci, pełnym zapleczem kuchennym i wielofunkcyjną salą, mogącą służyć jako obiekt widowiskowy. Wokół przedszkola znajdują się trzy place zabaw, obszerna piaskownica oraz tereny zielone, na których młodzi mieszkańcy gminy będą mogli rozładować dziecięcą energię i zawierać swoje pierwsze przyjaźnie.

Nowe gminne przedszkole jest obiektem w standardzie budynku pasywnego. komfort termiczny zapewniają pasywne źródła ciepła - użytkownicy, urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Nowoczesny system wykorzystuje podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, odzysk ciepła i odnawialne źródła energii – fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom budynek wytworzy rocznie o ponad dziewięć ton mniej CO2, niż przy zastosowaniu ogrzewania węglowego.

IMG 4430

Inwestycja otrzymała znaczące, bo wynoszące 6 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej. Środki te zostały przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w Osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza.