W dniu 23 czerwca 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Sędziejowice:

 

Projekt sołectwa Dobra pn. „Klub Uśmiech naszą terapią”

InfrastrukturaSolecka

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 100.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 110.000,00 zł

 

Przedmiotem realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni na działce gminnej położonej w Sołectwie Dobra, gm. Sędziejowice poprzez zakup, ustawienie i zmontowanie obiektu modułowego typu pawilon – kontener. Konstrukcja modułowa obiektu jest nowoczesnym rozwiązaniem i alternatywą na budowę tradycyjnym systemem. Wydzielone odpowiednio pomieszczenia spełnią rolę sali zajęciowej, zaplecza gastronomicznego i sanitarnego.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.